English information
Facebook

Literature

Povinná literatura pro frekventanty sebezkušenostního výcviku

Absolventské práce frekventantů SI

Doporučená literatura pro frekventanty sebezkušenostního výcviku SI

 • Analýza korektivní zkušenosti v krátké dynamické psychoterapii - překlad Klára Houlíková

  Friedlander ML, Angus L, et al.

 • Společná infrastruktura psychoterapie - překlad Andrea Pekárková

  Smith J

 • Základy psychoterapie

  Bruhová H. Praha, Triton, 1997

 • Časopis EAIP: European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy

 • Komunita občanská a komunita terapeutická

  Hartl, P. Praha, Slon, 1997

 • Terapeutická komunita: Obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí

  Kalina, K. Praha, Grada, 2008

 • Manželská terapie

  Kratochvíl, S. Praha, Portál, 2006

 • Výtahy z přednášek a článků

  MUDr. Jaromír Rubeš

 • Lékařův maraton

  Skála, J. Praha, Český spisovatel, 1998

 • Kognitivně-behaviorální terapie

  Šípek, J. In: Baštecká, B. (ed.): Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie. Praha, Portál, 2009.

 • Rodinná terapie psychosomatických poruch

  Trapková, L., Chvála, V. Praha, Portál, 2004

 • Obecná psychoterapie

  Vymětal, J. Praha, Grada, 2004

 • SUR a vznik české psychoterapie

  Wigfall, C.

 • Chvála psychoterapie

  Yalom, D. Praha, Portál, 2003

 • Teorie a praxe skupinové psychoterapie.

  Yalom, D. Hradec Králové, Konfrontace, 1999

 • Yalom, I. - další knihy autora

Knihovna

Další texty

Povinná literatura pro frekventanty sebezkušenostního výcviku SI

Referáty z Konferencí integrativní psychoterapie

Překlady textů - Integrativní psychoterapie