English information
Facebook

Stáže

Frekventanti sebezkušenostního výcviku mají možnost absolvovat stáž na následujících psychoteraputických pracovištích:

PhDr. Magdalena Frouzová

MUDr. Judita Strašrybková

Mgr. Ludmila Haňková