English information
Facebook

Teoretické vzdělání

Teoretická část výcviku  je zajišťována přednáškami, kterým jsou ročně věnovány dva víkendy  - celkem 32 výukových hodin.

 

Program teoretického vzdělávání v roce 2024

Skálův institut nabízí možnost účastnit se jednotlivých programů (teoretické víkendy + nácviky rolí) otevřených všem zájemcům (program vždy sobota 9 – 17.15, neděle 8 – 16.15 v Praze) – cena víkendu 2800 Kč, jeden den 1600,00 Kč (absolventi SI 2300 /jeden den 1300 Kč). Platby pouze převodem na účet Skálova institutu.

Frekventanti mají teoretické vzdělávání v rámci základního školného.

 

27.1. - 28.1.   Teoretický víkend I   Program  
23.3. - 24.3.   Teoretický víkend II   Program