English information
Facebook

Jednoroční kurz Integrativní psychoterapie 2025

Lektor: PhDr. Magdalena Frouzová

 

Kurz je určen pro ty, kteří

  • chtějí získat celkový přehled přes současnou psychoterapeutickou praxi
  • chtějí získat základní informace o současných integrativních přístupech ve světě

 

V kurzu bude probíhat skupinová práce se vzájemnou výměnou svých názorů a zkušeností, přičemž teorie bude hojně prokládána sebezkušenostními nácviky dovedností s diskusí o alternativách. Bude používána kamera a vedeny diskuze nad video-záznamy relevantních významných psychoterapeutů. Frekventanti obdrží PP prezentace.

Kurz bude probíhat v roce 2025, desetkrát ve dvou dnech v průběhu školního roku, kromě prázdnin. Celkem bude obsahovat 160 hod. Konkrétní dny a časy budou upřesněny.

Magdalena Frouzová je klinický psycholog, psychoterapeut, adiktolog a supervizor-mentor. Téměř 30 let vede psychoterapeutické výcviky (Skálův institut) a je členkou výboru Psychoterapeutické společnosti Lékařské společnosti JEP. Je také členkou mezinárodní Společnosti pro výzkum integrace v psychoterapii (SEPI), v této společnosti obdržela „Arnkoff and Glass Award for Regional Network“.