English information
Facebook

Our team

Lektoři

MUDr. Michaela Bartáková

Dvouatestovaný psychiatr
Funkční specializace v psychoterapii

michbart@centrum.cz


Mgr. Šárka Bezvodová

Klinický psycholog
Atestovaný psychoterapeut

sarka.bezvodova@seznam.cz


Mgr. Daniel Dvořák

Speciální pedagog (etopedie a psychopedie)


MUDr. Lucie Jurkovská

Dvouatestovaný psychiatr

Atestace z psychoterapie

jurkovska@centrum.cz


Mgr. Eva Kavanová

Klinická psycholožka, psychoterapeutka

kavanova.eva@seznam.cz


Mgr. Oldřich Kvasnička

Lektor
Kouč
Psychoterapeut

o.kvasnicka@aperta.cz


MUDr. Jaroslav Matýs

Tříatestovaný psychiatr

Pedopsychiatr

medilandmatysj@seznam.cz


doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.

Speciální pedagog

Logoped

Terapeut

karel.neubauer@post.cz


MUDr. Renata Pešicová

Psychiatr s atestací I. stupně

renata.pesic@seznam.cz


MUDr. Laco Polák

Dvouatestovaný psychiatr

lacopolak@volny.cz


MUDr. Martin Pozdílek

Psychiatr a psychoterapeut

martin.pozdilek@centrum.cz


MUDr. Miroslav Sekot

Atestovaný psychiatr
Funkční specializace v psychoterapii
Specialista poruchy příjmu potravy

sekot@post.cz


Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Lektor
Odborný asistent
Psychoterapeut

sojakpetr@centrum.cz


MUDr. Judita Strašrybková

Soukromá ambulantní psychiatrická a psychoterapeutická praxe

judita.strasrybkova@seznam.cz


Doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.

Psychoterapeut
Vysokoškolský pedagog

jitka.sviglerova@lfp.cuni.cz


MUDr. Alena Večeřová-Procházková

Dvouatestovaný psychiatr
Odborná asistentka IPVZ – katedra psychiatrie
Lékař psychoterapeutického odd. PL Praha – Bohnice
Lektorka výcviku v integrativní psychoterapii ve Skálově institutu

alena.vecerova.prochazkova@gmail.com

Supervizoři pro frekventanty Skálova institutu

PhDr. Magdalena Frouzová

  • Atestovaný klinický psycholog
  • Atestace z psychoterapie
  • Samostatný manželský a předmanželský poradce (a jmenovaný supervizor pro tuto oblast)
  • Supervizor (výcvik v ČIS)

magdalena.frouzova@email.cz


PhDr. Miloš Kajuk

Atestovaný klinický psycholog

Předseda pražské pobočky Asociace klinických psychologů

kajuk@atlas.cz


MUDr. Judita Strašrybková

Soukromá ambulantní psychiatrická a psychoterapeutická praxe

judita.strasrybkova@seznam.cz

Supervizoři pro vedení a lektory Skálova institutu

Dr. Hanna Levenson, Ph.D.

Klinická psycholožka, psychoterapeutka, pedagožka, výzkumnice

Výzkumná sekce

PhDr. Magdalena Frouzová

  • Atestovaný klinický psycholog
  • Atestace z psychoterapie
  • Samostatný manželský a předmanželský poradce (a jmenovaný supervizor pro tuto oblast)
  • Supervizor (výcvik v ČIS)

magdalena.frouzova@email.cz


Mgr. Iva Červená, Dis

Sociální pracovník

cervena.ivi@gmail.com


PhDr. Hana Krupníková

Psycholog a psychoterapeut

hkrupnikova@gmail.com


Mgr. Michaela Štáfková, MBA

Psychoterapeut, lektor, vedoucí dětské adiktologické ambulance a následné péče

michaela.stafkova@gmail.com


Bc. Markéta Švejdová, Dis

Sociální pracovnice

marketka.svejdova@seznam.cz


Doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.

Psychoterapeut

Vysokoškolský pedagog

jitka.sviglerova@lfp.cuni.cz