English information
Facebook

Mgr. Šárka Bezvodová

Praxe

  • absolventka dvouoborového (pedagogika-psychologie) a jednooborového (psychologie) studia na FF UK
  • atestace v oboru klinická psychologie a funkční specializaci v systematické psychoterapii
  • držitelka certifikátu pro kvalifikované využití hypnózy a certifikátu pro kvalifikovanou psychoterapii sexuálních dysfunkcí
  • dvacetiletá praxe v klinické psychologii a psychoterapii zaměřenou na diagnostiku a léčbu závislosti, neurotických  a psychosomatických poruch, poruch nálad a osobností
  • autorka a realizátorka sebezkušenostních kurzů relaxačních a imaginativních technik
  • soukromá psychologická praxe v Praze  (vychází z dynamického směru, opírá se integrativní přístup, používá řadu metod  z jiných psychoterapeutických směrů, pracuje s hypnózou)
  • lektorka Skálova institutu.

Výcvik

  • sebezkušenostní výcvik ve Skálově institutu
  • tříletý výcvik International European Drug Abus Treatment Traintment Projekt