English information
Facebook

doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.

Vzdělání a praxe

  • Pedagogická fakulta UP v Olomouci – speciální pedagogika
  • Ph.D. studium oboru na Pedagogické fakultě UK Praha
  • docent oboru logopedie, habilitace na Pedagogické fakultě UK v Bratislavě
  • odborný garant výuky oboru logopedie  a psychoterapie Katedry spec. pedagogiky a logopedie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
  • IPVZ Praha – atestace v oboru klinická logopedie
  • vlastní praxe v klinické logopedii a podpůrné psychoterapii poruch komunikace v České Lípě

 

Výcviky

  • Výcvik a výuka v integrativní psychoterapii (4 roky, 530 h., prof. Stanislav Kratochvíl) IPIPAP Olomouc
  • Relaxační techniky a autogenní trénink – IPIPAP Olomouc
  • Logoterapie, Neurolingvistické programování, Transakční analýza – IPIPAP Olomouc