English information
Facebook

MUDr. Jaroslav Matýs

Praxe

 • atestace ze všeobecného lékařství
 • atestace v oboru psychiatrie pro dospělé
 • atestace z dětské a dorostové psychiatrie 2001
 • Ústřední vojenská nemocnici SR v Ružomberku 1
 • hlavní odborník Armády SR pro návykové nemoci
 • člen mezirezortní vládní komise SR pro problematiku návykových nemocí
 • ředitel nestátní záchranné služby Asociace samaritánů ČR Ostrava v letech
 • ředitel Renarkonu o.p.s.- vybudoval první systematizovanou nezdravotnickou péči pro mladé narkomany na Ostravsku - kontaktní centrum, terapeutickou komunitu, základy doléčovacího centra, chráněného bydlení
 • ambulantní psychiatr pro děti a dorost
 • privátní pedopsychiatrická praxe
 • lékař Zdravotnické záchranné služby
 • vedoucí výcvikové skupiny ve Skákově institutu
 • soudní znalec v oboru dětská a dorostová psychiatrie

Výcvik

 • sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik ve Skálově institutu Praha

Odborná a pedagogická činnost

 • odborný garant pro dětské oddělení v psychiatrické léčebně Šternberk
 • zpracovatel koncepce dětské a dorostové psychiatrie v České republice, kterou vydala Psychiatrická společnost ČLS JEP
 • člen pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR pro návykové nemoci
 • člen atestační komise v oborech dětské a dorostové psychiatrie a pro návykové nemoci
 • školitel v rámci předatestační přípravy
 • expert pro ambulantní sféru výboru sekce dětské a dorostové psychiatrie psychiatrické společnosti ČLS JEP
 • předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie ČR
 • autor odborných článků v lékařských časopisech pro psychiatry, pediatry a populárně zdravotnických článků pro veřejnost

Webové stránky: www.jaroslavmatys.cz