English information
Facebook

MUDr. Martin Pozdílek

  • absolvent 3. lékařké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • atestovaný psychiatr v oboru Dětské a dorostové psychiatrie
  • absolvent výcviku ve skupinové dynamické psychoterapii (Skálův institut)
  • sekundární lékař na akutním psychiatrickém oddělení pro dospělé a oddělení pro návykového nemoci mužů v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích v letech 2008 až 2010
  • sekundární lékař Dětské psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v letech 2010 až 2015
  • vedoucí lékař Dětského oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice od roku 2016