English information
Facebook

PhDr. Hana Krupníková

Praxe

  • Iktové centrum , Geriatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze - Psycholog
  • Interní doktorský program na  1.lékařské fakultě UK (obor Lékařská psychologie)
  • Sdružení na pomoc dětem s handicapy - Koordinátor  projektu  „Pomoc rodinám v náročné životní situaci“

 Vzdělání, výcviky, členství

  • Absolventka magisterského a rigorózního programu jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
  • Sebezkušenostní výcvik ve Skálově institutu (integrativní psychoterapie)
  • Základní kurz v Rorschachově metodě (probíhající dvouletý kurz)
  • Psycholog ve zdravotnictví - roční akreditovaný kurz ministerstvem zdravotnictví, FF UK
  • Kurz Prezentační dovednosti I A - 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
  • Akreditovaný kurz „Management v dobrovolnictví I“

 Publikace

Krupníková, H., Harsa, P.: Ekologická validita trénování kognitivních funkcí u pacientů s unipolární depresivní poruchou pomocí počítačového programu Cogniplus. In: Šedo, A.:  15. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2014.

Krupníková, H., Harsa, P.: Kognitvní trénink u pacientů s unipolární depresivní poruchou. In: Šedo, A.:  16. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2015.

Krupníková, H., Harsa, P., Jirák, R.: Sledování vlivu nápovědy u Alzheimerovy nemoci pomocí Paměťového testu učení  In: Šedo, A.:  17. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2016.

Spoluautor článků:

Harsa. P.,  Macák, M., Kertészová, D.,  Chrenková, P., Michalec, J., Nechanická, N., Krupníková, H., Bačkovská, S., Ptáček, R., Žukov, I.: Mobbing – vážné potíže v pracovním soužití s důrazem na problémy ve zdravotnickém prostředí. Psychiatrie pro praxi, 2014, 15, č. 2, (71-74).

Harsa. P.,  Žukov, I., Ptáček, R., Macák, M., Kertészová, D.,  Chrenková, P., Michalec, J., Nechanická, N., Krupníková, H., Bačkovská, S.: Mobbing , bossing -  vážné potíže v pracovním soužití s důrazem na problémy ve zdravotnickém prostředí. Sborník příspěvků - X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Tribun EU, Brno 2014.

Harsa. P.,  Žukov, I., Ptáček, R., Macák, M., Kertészová, D.,  Chrenková, P., Michalec, J., Nechanická, N., Krupníková, H., Bačkovská, S.: Mobbing , bossing – forenzní aspekty. In: In: Krekule, P. a kol.:  Sborník referátů XXXVII. Mezinárodní soudně-psychiatrická a psychologická konference. Praha, ČLS, JEP – sekce Soudní psychiatrie 2012.