English information
Facebook

Mgr. Oldřich Kvasnička

Výcviky

  • Rozvoj kreativních dovedností (Kreativitats Akademie Wie)
  • Leading in Learning using Transactional Analysis (Giles Barrow)
  • Kritické myšlení (o.s.Kritické myšlení)
  • Řízení projektů (AIT spol.s r.o.)
  • Transactional Analysis in Organizations (Institut fur Coaching)
  • Coach Training (Erickson College Internat)
  • Psychoterapeutický výcvik v transakční analýze (Česká asociace TA)
  • Emoční inteligence (Magdalena Frouzová)
  • Výcvik v skupinové dynamické psychoterapii (Skálův institut)