English information
Facebook

Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Praxe

 • kouč a poradce v oblasti rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti dospělých lidí (řídících a manažerských pracovníků)
 • lektor programu S-VIP - vedoucí skupiny 12. Komunity - Skálův Institut - Addiction training institute
 • externí lektor pro soft-skills - komunikační dovednosti, rozvoj osobnosti, AC a DC, team-buildingové programy, outdoorové aktivity, aj. (firmy Aperta,s.r.o., Centrum Andragogiky,s.r.o., attri,s.r.o.,)
 • předseda občanského sdružení EDUCATIO (výchova a vzdělávání v oblasti rozvoje osobnostní a profesní kompetence v pedagogických a pomáhajících profesích - akreditovaná vzdělávací instituce pod MŠMT v systému DVPP)
 • státní doktorská zkouška v oboru pedagogika a obhajoba disertační práce s názvem Specifické formy rozvoje osobnostní kompetence u sociálních pedagogů, titul Ph.D.
 • lektor projektu COPE for Teens (creating optima personál Experiences) výcvik specifické primární prevence vycházející s Adlerovské psychologie - průřezové téma osobnostní a sociální rozvoj , pod vedením Rita McLeod from Saskatchewan.
 • člen správní rady NF Inka a její zástupce pro Moravu
 • člen občanském sdružení „RATAB“, (vzdělávání prožitkem, volnočasové aktivity, seznamovacími a sebepoznávacími kurzy pro středoškolskou mládež na Libereckém kraji)

Výcviky

 • výcvik koučování - u MUDr.Mgr.Radvana Bahbouha (společnost Qed group, a.s. - www.qedgroup.cz) akreditován u International Coach Federation a České asociace koučů
 • videotrenér - kurz VTI II. - Mgr. Kateřina Šilhánová, SPIN ČR
 • kurz DAVEL – Další vzdělávání lektorů – Česká andragogická společnost, o.s. (garant projektu Doc.PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.
 • základní kurz transakční analýzy „TA 101“ – pod Českou asociací transakční analýzy (ČATA) – garant PhDr. Blanka Čepická, PTSTA
 • úvodní kurz VTI (videotrénink interakcí) - Mgr. Kateřina Šilhánová, SPIN ČR
 • 2003: Skálův Institut - Addiction training institute, Praha - pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové a dynamické psychoterapii v oblasti závislostí s nadstavbou teoretického studia a nabídkou dalšího supervizního vedení.
 • kurz pro protidrogové koordinátory minimálních preventivních programů (MPP) při PdF MU.