English information
Facebook

Struktura výcviku

1. Sebezkušenost

Sebezkušenostní část výcviku zahrnuje účast ve výcvikových skupinách, na komunitním programu, individuální sebezkušenost a psaní deníku.

Výcvikové skupiny mají jednoho nebo dva vedoucí, ve skupině je často přítomný garant programu jako pozorovatel, frekventanti jsou v roli klienta či pacienta. Ve třetím ročníku se frekventanti střídají ve vedení skupiny s tím, že ve druhé části skupiny frekventant, který právě vedl skupinu, dostává zpětnou vazbu od členů skupiny i od vedoucích skupin či garanta programu. Tyto skupiny jsou natáčené na video, rozbor se děje při videu.

2. Teorie

Teoretická částje zajišťována přednáškami a písemným zpracováním či prezentací cizojazyčných článků či kapitol z integrativní psychoterapie.

3. Nácvik dovedností

Nácvik dovedností je věnován pratickému získávání terapeutických dovedností. Vždy po krátkém teoretickém úvodu frekventanti procvičují konkrétní psychoterapeutické dovednosti.

4. Supervize

Supervizi se věnujeme po celou dobu výcviku jak v sebezkušenostní, tak i v teoretické části, supervizní hodiny však frekventant může získat až po skončení sebezkušenostní části – absolvuje jednak skupinovou, tak individuální formu.

5. Závěr

Obhajoba formou konference, na které frekventant přednese a obhájí před komunitou:

  1. práci o sebezkušenosti získané během výcviku,
  2. práci s určeným teoretickým tématem.

V závěru konference přednesou lektoři výcviku referát o jejich sebezkušenosti s vedením a supervizí v končícím výcviku.