English information
Facebook

Absolvování výcviku

Frekventant po absolvování výcviku získává Potvrzení nebo Osvědčení.

1. Potvrzení

V případě, že frekventant nesplnil všechny náležitosti vážící se k Osvědčení, získává Potvrzení s počtem výcvikových hodin, kterých se frekventant zúčastnil.

 

2. Osvědčení

Osvědčení frekventant získává, jestliže splnil následující:

  1. Hodiny:
    • 350 hodin sebezkušenosti (z toho 50 hod. individuálních)
    • 130 hodin supervize (z toho 30 hod. individuálních)
    • 160 hodin teorie.                                               
  2. Prokázal znalost povinné literatury testem teoretických znalostí – kritérium splnění 80 %.
  3. Prokazoval v průběhu výcviku dostatečnou zaangažovanost na procesu a schopnost vyrovnávat se s výcvikovými nároky, případně se řídil doporučeními svých vedoucích týkající se dalších potřebných psychoterapeutických či supervizních hodin.
  4. Napsal závěrečnou teoretickou práci, kazuistickou práci a sebezkušenostní práci, kterou prezentoval a obhájil na závěrečné konferenci před celou komunitou (souhlasí s uveřejněním teoretické práce na webu Skálova institutu k volnému použití)

O úspěšném ukončení a udělení Osvědčení rozhoduje celý výcvikový tým.