English information
Facebook

Skálův institut přijímá frekventanty

do 5tiletého sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii na léta 2023-2027.

Garant programu Magdalena Frouzová. Souhlas komise pro zdravotnictví České lékařské společnosti.

Program probíhá individuální, skupinovou a komunitní formou. Obsahuje sebezkušenost a nácvik dovedností ve skupině (400 hod.), individuální psychoterapii (50 hod.), teorii (200 hod.), supervizi (130 hod.).

Institut dále nabízí nadstavbový program teorie a nácviku dovednosti (650 hod. za 5 let), který je otevřený i pro nefrekventanty Skálova institutu.

Kritérium přijetí je 25 let, bakalariát humanitního směru a zaslání 10tistránkového životopisu s přihláškou na magdalena.frouzova@email.cz, tel. 602642616.