English information
Facebook

POSLÁNÍ SEPI  se nedávno rozšířilo o možnost pracovat na vyplnění mezery mezi klinickou a výzkumnou oblastí tím, že podpoří spolupráci mezi terapeutem a výzkumníkem a bude i nadále udržovat svůj cíl posilování dialogu napříč teoretickými směry. SEPI je v mnoha ohledech jedinečná, v neposlední řadě proto, že vnímáme profesionální dialog jako prostředek k učení se od kolegů. Kromě toho SEPI oživuje své vedení tím, že zapojuje více lidí, pořádá volby, znovu vytváří četné aktivní výbory a přichází s novými členskými výhodami.

Výhody členství SEPI jsou četné a zahrnují:

-        odebírání čtvrtletního Časopisu Integrace psychoterapie (Journal of Psychotherpay Integration), který kromě článků popisujících, jak může být integrace psychoterapie uvedena do praxe klinicky a studována empiricky, obsahuje také pokračující sérii vyžádaných recenzí (redigované Michaelem Constantinem a Marvinem Goldfriedem), ve kterých jsou klinicky významné základní výzkumy napsány speciálně pro praktikujícího terapeuta.

-        Účast na každoročních konferencích za snížený poplatek. SEPI konference jsou jedinečné v tom, že oslavují rozdíly, jakož i podobnosti, kde KBT, psychodynamičtí i experienciální terapeuti vedou dialog tak, aby se učili od sebe navzájem, a kde šíření      informací je obousměrný proces mezi terapeutem a výzkumníkem. Poslední dvě konference se uskutečnily v Baltimoru a v roce 2016 v Dublinu na téma „Terapeut v integrativní terapii: Dosah pro praxi, výzkum a výcvik“.

-        Možnost žádat o cestovní granty až do výše 1000 USD na účast na každoroční konferenci.

-        Získat bezplatné výzkumné konzultace na každoročních konferencích.

-        Jako student-člen získat stipendia pro prezentaci na konferencích.

-        Jako student-člen mít nárok na Cenu disertačního výzkumu.

-        Jako začínající terapeut mít nárok na Cenu nového výzkumníka.

-        Možnost účastnit se různých špičkových webinářů, které jsou také zveřejněny na webových stránkách SEPI.

-        Mít jedinečnou příležitost k on-line dialogu s kolegy po celém světě, podle vybraného tématu zájmu.

-        Komunikovat se SEPI kolegy na regionálních setkáních v blízkosti svého bydliště.

-        Mít přístup k online adresáři členů.

-        Dostávat elektronický zpravodaj SEPI.

-        Stát se spolupracovníkem SEPI, pokud jste byl členem nejméně 10 let.

 

Náklady na členství jsou skromné: 59$ pro řádné členy (nebo 69$ pro spolupracovníky SEPI), 29$ pro studenty.

 

Potřebný předpoklad pro členství je pouze zájem o integraci ve výzkumu a v praxi a/nebo integraci psychoterapie napříč teoretickými směry. Potřebný předpoklad pro studentské členství je zápis v bakalářském, magisterském nebo postgraduálním akademickém programu. Členství platí jeden kalendářní rok. Pokud jste se připojili v průběhu roku, dostanete všechny časopisy vydávané v daném roce.