English information
Facebook

Sebezkušenostní výcvik

Výcvik 2023 je naplněn. Zájemce prosíme, aby sledovali naše webové stránky, kde bude včas zveřejněna nabídka dalšího výcvikového běhu.
 

Podmínky přijetí do výcviku

  • Dovršení 25. roku věku při zahájení výcviku.

  • Ukončené bakalářské vzdělání z pomáhající profese (lze učinit výjimku, jedná-li se o výjimečně integrovanou osobnost s bohatými znalostmi a životními zkušenostmi).

  • Zájem o kvalitnější práci s lidmi.

  • Uchazeč nesmí být ve velmi blízkém vztahu (pracovním, přátelském, partnerském) s ostatními uchazeči či lektory výcviku.

  • Zaplatit poplatek za přijímací řízení - výše poplatku bude aktualizována.

  • Úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.

 

Struktura výcviku

Podmínky absolvování výcviku

Struktura závěrečné sebezkušenostní práce

Struktura závěrečné teoretické práce

Podrobný program skupinového setkání

Podrobný program komunitního setkání

Individuální psychoterapeuti a supervizoři pro K15 - K18