English information
Facebook

Richard Hanus, 2. ročník, Komunita XIII:

Náhle nevadí, kolik teoretických informací a znalostí mám stále před sebou, naopak se na jejich poznávání začínám těšit. Ta obrovská masa totiž změnila svou podobu. Z dosud beztvarého oblaku zahlcujících teorií a pravd začíná prokukovat systém, jenž ta kvanta utřiďuje a dává jim zacílenou smysluplnost!

Pokud umíme používat a integrovat prvky a strategie jednotlivých škol z hlediska potřeb klienta, přizpůsobit jim naše terapeutické působení, vytváříme jedinečný, originální přístup vůči každému z pacientů, což z logiky věci musí lépe fungovat. A máme v zádech jistotu důkazu, jistotu fungujícího „know-how“. A pokud ještě někde systémové vodítko neexistuje, budeme jej hledat, zkoumat, ověřovat, dokud jej nenajdeme

Integrativní psychoterapie se mi začíná jevit jako směr, který jako by byl stvořený pro mě. Její systémový princip nesvazuje, nesvádí k dogmatickému následování a rigidně vykolíkované cestě, po které jít znamená ztratit autenticitu. Ona struktura dává bezpečí a vytváří rámec, do kterého lze během práce s klientem vždy vmalovat jedinečný, originální obraz.

Úryvky z eseje Integrativní psychoterapie - synergie struktury a svobody. Celé znění najdete v sekci Literatura SEPI.