English information
Facebook

Je potěšením vás upozornit na lednovéčíslo Newsletteru SEPI, v kterém se nachází esej naše kolegy Richarda Hanuse, kterou napsal jako reflexi na podzimní návštěvu  Johna Norcrosse v Praze.  Newsletter SEPI leden 2017